Várni mindig nehéz. Talán a legnehezebb dolog az életünkben. De gyakran a legszebb, legboldogabb pillanatokra kell várni a legtöbbet, és ha sikerül és türelmesek vagyunk, akkor rá kell jönnünk, hogy megérte várni. Az idő rohan. Elrohan fejünk felett és nem vesszük észre a legfontosabbat. Azt hisszük, hogy ha minden pillanatot élvezünk, akkor szebb lesz az életünk. De egy idő után már görcsösen keressük a boldogságot és ez felemészti még azt is, ami már kijutott nekünk. Élvezzük a nap minden egyes percét, de ne akarjuk túlhajszolni. Élvezzük a nap sugarának érintését, a hideg szellő simogatását, a friss virágok illatát, de ne álljunk ki a napra, mert megéget. Ne menjünk ki a viharba, mert elsodor. És ne bújjunk bele a virágba, mert eltelünk az illatával és soha többet nem fogjuk ugyanúgy érezni…
Várnunk kell minden egyes pillanatot, amivel az élet megajándékoz minket. Várnunk kell minden egyes apró jelre, apró érintésre, kellemes szóra. És amikor meghalljuk a szavakat, megérezzük az érintést, akkor tudni fogjuk, hogy ez volt az, amiért érdemes volt élni… amire érdemes volt várni…

2012. február 26., vasárnap

Sophie: A szív nem felejt 10

Beckett benyitott az ajtón, és fegyverét előre szegezve felderítette a terepet. Körültekintően nézett be minden sarkon, azonban a szoba üres volt. Ez már legalább az ötödik terem volt, ahova benyitott. Nagyon jól tudta, hogy veszélyes játékot játszik - a ház tele volt hidegvérű gyilkosokkal, és ő a csapattól észrevétlenül elszakadva egyedül vágott neki, hogy megkeressen egyet közülük: Christopher Herbertet.
Nem tudhatta, hogy a férfi valóban a házban tartózkodott-e, de valami azt súgta neki, hogy igen. Hogy ez lesz az út vége... Igyekezve kordában tartani szopora szívverését koncentrált a célra, és nem hagyta, hogy bármi elterelje a figyelmét.
Legalábbis igyekezett...
Egy kattanást hallott a háta mögül - mikor egy pisztolyt kibiztosítanak. Szíve nagyot dobbant. Lassan felemelte a kezét, és hallotta, ahogy a férfi halk, rezgő hangon nevet.
- Fordulj csak meg, látni akarom, kit ölök meg. - mondta. Beckett pedig lassan fordulni kezdett, majd mikor már szeme sarkából látta a rá szegezett fegyvert, egy ügyes rúgással kiverte a férfi kezéből, aki azonban nem tétovázva megragadta a nő karját, és leszorította az ő pisztolyát.
- Ááá! - kiáltott fel Kate ahogy a férfi erős karja megszorította a csuklóját, majd kicsavarta belőle a fegyvert. Beckett behúzott egyet a fickónak, majd hátra lépett, a pisztoly pedig kettejük között fél úton landolt.
Ekkor meglátták egymás arcát... Kate-be villámcsapásként hasított a felismerés, és egyben a gyűlölet és bosszúvágy. Adam Deston szüleinek gyilkosa, egy profi bérgyilkos állt előtte - Christopher Herbert saját bejáratú hóhéra.
- Te vagy az a kislány, aki Deston mellett álldogállt, mikor agyonlőttem... - morogta a férfi. Beckett hirtelen nem kapott levegőt... Hát ő ölte meg Adam-et is? Az egész családot...?
Kate fejében hirtelen megjelentek az ügy áldozatainak képei... Az a sok mészárlás, vér, gyilkosság... Képtelen volt koncentrálni, elvesztette a türelmét és puszta kézzel rontott neki a férfinak.
A támadás váratlanul érte a fickót, az első ütést a gyomrába kapta, a másodiknál azonban már elkapta a nő karját és kicsavarva ellökte magától. Beckett megpördült, hogy ujjabb támadásba lendüljön, azonban ami következett arra nem számított.
Éles, elviselhetetlen fájdalmat érzett az alkarjában, felordított, azonban bosszúvágyát a fájdalom sem nyomta el. Utolsó erejével hasba rúgta a férfit, aki összegörnyedve eleresztette. Kate hátratántorgott, majd lerogyott a fal tövében.
Ekkor tudta csak felmérni, mi is történt: a karjába egy kés volt mélyen beleszúrva. Zihált, a sebből ömlött a vér, és a látása is kezdett elhomályosulni, ahogy a könnyek megállíthatatlanul elfátyolozták tekintetét.
A férfi azonban nem hagyta ennyiben. Lehajolt, felvette Kate fegyverét a földről, és a nőre szegezte, aki farkasszemet nézve saját pisztolyának csövével felkészült...
Hát itt a vége... - a lövés eldördült.
**Korábban**
Ahogy visszatértek az őrsre, Castle elvállalta a feladatot, hogy elmagyarázza az eseményeket Ryannek és Espositonak, szigorúan csak az üggyel kapocslatban - épp ideje volt. Azonban nem maradt sok idő a gondolkodásra és megdöbbenésre, mert Beckett egy pillanat alatt felvette a behozott négy tanú vallomását, majd kiadta a körözést Herbert ellen - mindeközben igyekezett kerülni a munkatársakkal való kontaktust.
Csak a feladatra koncentrált.
Nem sokára kaptak is egy címet, egy külvárosi birtok címét. A nyomozónő kisebb csapatot gyűjtött, többek között Ryan-t és Esposito-t is beszervezve, és már kocsiba is pattantak Castle-vel.
Szakadó esőben haladtak az úton, csendesen. Sem Geronnról, sem Adamről nem esett szó. Valójában semmit sem szóltak egymáshoz - mígnem Beckett megtörte a csendet.
- Nem kellett volna hazudnod Geronnak.
- Miről? - kérdezett vissza a férfi értetlenül.
- Arról, hogy Adam meg akarta védeni Charlene-t.
- Nem hazudtam. - jelentette ki Castle. - Ha már elsőre meg akarta volna ölni a lányt, minek vette volna feleségül? - mutatott rá. Beckett furcsállta, hogy azok után, amin mindketten keresztül mentek a férfi miatt, Rick még képes védeni Adam Destont.
- Megveted őt azért, amiket tett? - kérdezte halkan, egy rövid szünet után.
- Nem ismertem. És amiken keresztül ment... - kezdett bele Castle, azonban itt elhallgatott. Sejtette, hogy a nőnek semmi kedve végighallgatni szomorú múltjának párhuzamos vonulatát. - Nem hinném, hogy jogom lenne ítélkezni. - összegezte végül a véleményét.
Beckett bólintott, majd ismét csend állt be. Az esőcseppek ellepték a szélvédőt, majd az ablaktörlő egy mozdulattal lesöpörte őket.
- És te? Te megveted Adamet? - kérdezett vissza váratlanul az író. Kate habozott a válasszal.
- Én... Nem tudom... - kényszerítette magát, hogy a mellette ülő férfira nézzen. - Inkább félek.
- Mitől?
- Attól az embertől, akivé vált... - nyelt egyet. - És attól, hogy én is ilyen leszek. - mondta ki nagy nehezen. A gondolat ólomsúllyal nyomta a lelkét, amióta csak Deston visszatért, de most, hogy kimondta, mégsem könnyebbült meg.
- Nézz rám, Kate... - kérte az író, majd komolyan kijelentette: - Nem vagytok egyformák.
- Honnan tudod? - kérdezte Beckett makacskodva, de őszinte aggodalommal a hangjában.
- Adam a bosszút kereste. - kezdte Castle. - Te pedig az igazságot. És ez nem ugyan az.
Kate tekintetét az író kék szemeibe mélyesztette. El sem tudta képzelni, hogy mi történik vele, ha a férfi az utóbbi napokban nincs ott neki, hogy mikor elveszíti magát, visszahúzza a valóság talajára... Egy pillanatra iszonyatosan gyengének érezte magát... Egy pillanatra átfutott az agyán, milyen jó is lenne, ha mindezt elfelejtve, félretéve, kilépve saját életéből csak lebeghetne, gondtalanul... Csak ő, és a kék szemek...
Az ég dördülése visszarángatta a valóságba, azon kapta magát, hogy megérkeztek. Visszaszerezte lélekjelenlétét. Mélyet sóhajtott, majd kiszállt az esőbe. A szürke égre nézett. Keserű szájízzel kellett belátnia, hogy az a nyugalom, amire mindennél jobban vágyott, csak akkor jöhet el, ha befejezi, amit Adam elkezdett...
- Castle. - szólította meg az írót aki épp egyedi golyóálló mellényével vesződött. - Neked nem kell jönnöd. - nézett rá szigorúan. A férfi egy kis aggodalmat vélt felfedezni a nő szemében. Nem is alaptalanul, Kate nagyon is féltette...
- Dehogynem kell! - felelt, mintha ez mindennél természetesebb lenne. Számára az is volt. Kizártnak tartotta, hogy itt, mindennek a vége előtt cserben hagyja a nőt. - Majd fedezlek. - mosolyodott el, azonban Kate nem mosolygott vissza rá. Komoly arccal lépett oda hozzá, és egy pisztolyt nyomott a kezébe.
Castle elvette a fegyvert, majd mind a ketten elindultak Ryan-hez, Esposito-hoz és a többiekhez, hogy megközelítség a semmi közepén álló hatalmas házat.
***
Egy villám fénye töltötte be a szobát, majd az ég is megdördült...
Kate kinyitotta a szemét, és meglátta a földön heverő fickót, amint testéből szivárog a vér. Arcán még ott volt az a gyilkos vigyor, szemeit azonban már elhagyta az élet csillogása...
- Castle... - az ajtóban az író remegő kezében a pisztollyal még nézte pár másodpercig a földön fekvő holttestet, majd elejtve a fegyvert pár lépéssel Beckett mellett termett. Csak ekkor vette észre a nő alkarjából kiálló kést.
- Kate... - szólította meg halkan. Szíve még a korábbinál is sebesebben vert, szinte abnormális sebességgel.
- Ez semmiség... - lehelte a nő, azonban egyértelmű volt, hogy állapota igenis súlyos. Érezte, ahogy fokozatosan gyengül. Egyre több vért vesztett, és nem tudta, meddig marad még eszméleténél.
- Ne! - próbálta megállítani a kezét Castle, ahogy a tőr markolatáért nyúlt, azonban Beckett egy pillanással elérte, hogy elengedje. Rick nem akarta, hogy a nő szenvedjen, azonban ő is tudta, hogy nincs más út.
Kate egy mozdulattal kihúzta a kést, majd a földre ejtette. Castle leszorította a sebet, és az első keze ügyébe eső erre alkalmas tárggyal bekötötte. A nyomozó zihált, arca verejtékezett és könnyek áztatták. Minden érzékét megfeszítve próbált küzdeni a fájdalommal.
A férfi végigsimított a nő arcán, akinek már csak résnyire volt nyitva a szeme.
- Ki kell jutnunk innen. - mondta halkan. Beckett lassan bólintott. Ahogy érzékei tompultak, úgy enyhült a maró fájdalom is, azonban egyre közelített felé a sötétség...
- Castle... - suttogta a férfi nevét, aki szemeit le sem véve az arcáról aggódva figyelt minden mozdulatára. - Herbert...
- Ne is gondolj rá! - mondta szigorúan a Rick. Karjaival óvatosan felnyalábolta a nőt, aki ép kezével átkarolta a nyakát. Már nem tudott ellenkezni. Már gondolkodni sem tudott igazán, lassan kiúszott a fejéből a csalódottság-érzet, amiért Herbert még szabadlábon van, és lehunyta a szemét.
- Szeretlek... - lehelte halkan, szinte csak tátogva a szót, majd átadta magát a sötétségnek, és eszméletét vesztette.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése