Várni mindig nehéz. Talán a legnehezebb dolog az életünkben. De gyakran a legszebb, legboldogabb pillanatokra kell várni a legtöbbet, és ha sikerül és türelmesek vagyunk, akkor rá kell jönnünk, hogy megérte várni. Az idő rohan. Elrohan fejünk felett és nem vesszük észre a legfontosabbat. Azt hisszük, hogy ha minden pillanatot élvezünk, akkor szebb lesz az életünk. De egy idő után már görcsösen keressük a boldogságot és ez felemészti még azt is, ami már kijutott nekünk. Élvezzük a nap minden egyes percét, de ne akarjuk túlhajszolni. Élvezzük a nap sugarának érintését, a hideg szellő simogatását, a friss virágok illatát, de ne álljunk ki a napra, mert megéget. Ne menjünk ki a viharba, mert elsodor. És ne bújjunk bele a virágba, mert eltelünk az illatával és soha többet nem fogjuk ugyanúgy érezni…
Várnunk kell minden egyes pillanatot, amivel az élet megajándékoz minket. Várnunk kell minden egyes apró jelre, apró érintésre, kellemes szóra. És amikor meghalljuk a szavakat, megérezzük az érintést, akkor tudni fogjuk, hogy ez volt az, amiért érdemes volt élni… amire érdemes volt várni…

2012. február 2., csütörtök

Sophie: A szív nem felejt 6

- Kate! - kiáltotta a férfi az ajtó túloldaláról. - Bemegyek... - figyelmeztette a bent tartózkodót, majd finoman lenyomta a kilincset. Egy lépést sem kellett azonban megtennie, mert az ajtó túloldalán egyből szembe találta magát a nyomozónővel.
- Kate... - mondta ki a nevét ismét a férfi. Mióta a helyszínen Beckettet berángatták abba a mentőautóba, nem találkoztak. Most azonban nem sok ideje volt a nő könnyektől és fájdalomtól eltorzult arcát figyelni, ugyanis Kate tett egy lépést felé, majd fejét a férfi mellkasának támasztotta.
Castle átölelte, és lehunyta a szemét. Pár másodpercig csak álltak, hagyták, hogy gondolataik szabadon áramoljanak. Az író minden vágya volt, hogy a teher egy részét átvállalhassa, hogy Beckettnek könnyebb legyen... De nem tehetett semmit.
- Hazaviszlek. - mondta végül, majd lassan elindultak a folyosón.
***
Ahogy Beckett lakására értek, és a nappaliban megálltak, Rick úgy döntött, nem hagyja egyedül a nőt. Kate pedig, ahogy hálásan nézett az aggódó arcra, végre képes volt rekedt hangon megszólalni:
- Köszönöm...
- Bármikor. - az ismerős szó egy halvány mosoly-szerűséget csalt Beckett arcára. - Hozok valamit inni. - ajánlotta a férfi, majd a konyha felé vette az útját. Kate pedig csak állt a nappali közepén, nézett utána, és nem mozdult.
Fogalma sem volt, mi történik vele, de Castle közelsége úgy hatott rá, akár valamiféle erős gyógyszer, érzéstelenítő. Az érzékei zsibbadtak, a gondolatok kiúsztak a fejéből...
A férfi megjelent az ajtóban, kezében egy bögre gőzölgő teával. Lassan a még mindig a szoba közepén álló Becketthez lépett, és felé nyújtotta az italt. A nő azonban tudomást sem vett a bögréről, csak nézett a férfi kék szemeibe, amik mágnes módjára vonzották a nyugalom és békesség felé...
Castle érezte, ahogy Kate ajkai az övéihez érnek. Épphogy csak ráeszmélt, hogy mi történt, és a nő már el is húzódott.
Úgy néztek egymásra, mint akiknek ez az első csókja az életben. Mintha egyikük sem tudná, mi történik éppen. Nem is tudták igazán, a józan gondolatok mindkettejük agyát rég elkerülték.
Újabb szenvedélyes csókot váltottak, amelyben azonban sem a múlt eseményeinek fájdalma, sem kétes érzések nem tükröződtek, csupán egyetlen, varázslatosan egyszerű és perzselően tiszta érzelem fűtötte mindkettejük szívét...
A férfi félretéve a bögrét karjaival felnyalábolta a nőt, és óvatosan bevitte a szobába, majd az ágyra fektette.
Mikor Beckett kinyitotta a szemeit, a férfit látta fölé magasodni. Kezével végigsimított az arcán.
- Nem fogom kihasználni a fájdalmadat... - suttogta Castle, majd egy csókot nyomott a nő homlokára, és óvatosan betakargatta. - Pihend ki magad...
Épp indulni készült, de Kate hűvös ujjait érezte meg a kezén.
- Maradj... - mondta halkan. Ricknek esze ágában sem volt ellenkezni. Óvatosan letelepedett az ágy szélére, és a nő kezét fogva figyelte, ahogy lassan lehunyja a szemeit, és mély álomba szenderül...
***
Beckett arra ébredt, hogy szörnyen hasogat a feje. Még nem nyitotta ki a szemét. Ahogy lassan felrémlettek előtte a tegnapi nap és az este képei, hirtelen rémület áradt szét a testében...
Csak álmodta volna az egészet?
Nem... Abban biztos volt, hogy a lövés valóság. Véres, kegyetlen, hideg valóság... Azonban minden, ami utána történt már koránt sem alkotott ilyen biztos képet a fejében.
Végül rászánta magát, és kinyitotta a szemét...
Hatalmas kő gördült le szaporán verdeső szívéről, ahogy megpillantotta az álmát békésen figyelő megnyugtatóan kék szemeket, és a férfi kezében lévő bögrét, gőzölgő kávéval tele, melynek illata nemsokára beköltözött az orrába, és kellemes emlékeket ébresztett benne.
- Jó reggelt... - mosolyodott el Castle. Kate csak ekkor vette észre, hogy a férfi keze az övén pihen, pontosan úgy, mint az este.
Egész éjjel itt ült, és figyelte, ahogy alszom...?
Azon kapta magát, hogy ő is mosolyog. Feltornázta magát ülő helyzetbe, és elvette a bögrét. A forró ital gőzfelhője halvány fátyollal lengte körül az arcát, és Castle gyönyörűnek látta a nőt abban a pillanatban – ahogy mindig.
Fájdalmas gondolat fogalmazódott meg a fejében, és szívverése felgyorsult. De eldöntötte magában, hogy a döntést Beckettre bízza, bármi is legyen a következménye...
- Kate... - a nő barna szemeit felemelve kortyolt egyet a kávéból, majd várakozón nézett rá. - Ami a tegnap estét illeti... - kezdett bele nagy nehezen. - Ha akarod... Meg sem történt.
Feszült pillanat következett. A nő először összezavarodottan bámult az íróra, aki azonban komoly tekintettel nézett rá. Végül Kate ajkai mosolyra húzódtak, végül halkan elnevette magát.
Esze ágában sem volt meg nem történtté tenni a tegnap estét. Abban a pillanatban – és most is – úgy érezte, hogy az a csók megmentette az életét... Megmentette valamitől, ami talán végleg lerombolná azt a nőt, aki volt, akinek tartotta magát... Azonban valami meg is változott: már nem csak hálás volt a vele szemben ülő férfinek... Mást is érzett iránta, valamit, ami már jó ideje ott volt, de csak tegnap, a csók során jött rá, hogy mit is jelent számára...
- Castle... - szólította meg. Hangja még mindig kicsit rekedt volt, de őszintén csengett: - Meg sem érdemellek... - mondta végül, mire mint egy varázsütésre, az író arca felderült, elmosolyodott, mint egy kisgyermek, mikor cukorkát adnak neki.
- Te a legjobbat érdemled. - suttogta közelebb hajolva a nőhöz. - De be kell érned velem... - tette hozzá, majd elindult a szobaajtó irányába. Kate pedig fejét a falnak támasztva mélyet sóhajtott, és egy hatalmas mosollyal az arcán, fejét csóválva hallgatta saját szívének dobogását...
***
Beckettnek többnyire sikerült elkerülnie az emlékeket azon a reggelen. Lélekben egy falat húzott a csók előtti percben, és nagyon remélte, hogy ami a mögött van, az nem ér el a tudatáig... Többé soha.
Valahol azonban kénytelen volt beismerni magának, hogy nem áshatja el örökké a múltat. Ez a taktika eddig még egyszer sem működött, és ezzel kénytelen is volt szembesülni, ahogy a tükör előtt állva farkasszemet nézett saját magával.
Szeme alatt még mindig látszottak a karikák, haja kócos volt, és hiába igyekezett mosolyogni, úgy érezte, csak saját magát csapja be: a szemben álló alak képén úgy sem változtathat, mert az a kegyetlen valóságot mutatja.
Szedd össze magad...
Ezzel a mondattal sikerült átszakítania a falat. Ismét megjelent előtte az összes borzalmas emlékkép, és szívét szorongató bilincsbe fogta a fájdalom. Szinte már fizikai fájdalom...
Ujjáról lehúzta az aranygyűrűt, és nézegetni kezdte. Torka egyre inkább elszorult, a levegő kezdte elhagyni a tüdejét, és fogalma sem volt, miért kínozza magát, de képtelen volt levenni a szemét a csöppnyi vörös ékkőről...
- Kate! - hallotta a fürdőszoba ajtón túlról Castle hangját, és ijedtében elejtette a gyűrűt. Felkapva a fejét a férfit pillantotta meg az ajtóban. - Minden rendben? - kérdezte aggódó tekintettel. - Túl nagy volt a csend...
Beckett habozott a válasszal. Csend... Hirtelen nem tudta, hogy a csend barát, vagy ellenség... A lelkében ordító fájdalom őrjítően hangosan, mégis némán visszhangzott a fülében, azonban kintről, a külvilágból, a jelenből érkező csend, hogy nem hallotta a férfi hangját, szintén bántotta...
- Jól vagyok. - mondta végül, és egy darabig állta Castle aggódó pillantását, majd az író sarkon fordult, és becsukta maga mögött az ajtót.
Kate lehajolt a gyűrűért, kezébe vette, és ekkor megfogalmazódott fejében a döntés:
Be fogja fejezni, amit Adam elkezdett. Tartozott neki ezzel... Erős marad, és elkapja a gyilkost. Végül is ez a hivatása, erre tette fel az életét...
Azzal Katherine Beckett nyomozó ujjára húzta a jegygyűrűt, és lábát megvetve felkészült arra, hogy szembenézzen a múlt árnyaival...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése